Beladingen

De beladingsystemen van Terberg zijn ideaal voor het inzamelen van diverse fracties, zoals restafval, maar welk type beladingsysteem helpt u hierbij het meeste? Om u het beste inzicht te geven heeft Terberg de systemen opgedeeld op basis van de inworphoogte (laag of hoog) en het opnemen van de (mini)container (automatisch of handbediend).

Bij het inwerpen van losse zakken, grofvuil, papier of PMD geeft men vaak de voorkeur aan een belading met lage brede inworphoogte zodat het inwerpen eenvoudig en gemakkelijk wordt gemaakt. Daarentegen verkleint een belading met hoge inworphoogte de inworpopening waardoor stofvorming wordt voorkomen.

Bij het inzamelen van veel (meer dan 100) mini-containers zoals in een wijk, stad of dorp, is het gemakkelijker om het beladingsysteem automatisch te laten werken. De gebruiker zet de mini-container tegen de belading aan en de belading heft, kiept en daalt vanzelf. Het werkgebied is afgeschermd met veiligheidsarmen en sensoren,  waardoor de gebruiker veilig een volgende container kan pakken. Het grote voordeel hierbij is dat men meer containers per uur kan laden.

Indien er minder en/of grotere vierwiel containers wordt ingezameld dan geeft men vaak de voorkeur aan de belading handmatig te bedienen met een knop/hendel welke men vasthoudt gedurende de hef, kiep en daalcyclus. Het voordeel hierbij is dat de gebruiker het laadproces actief begeleidt en het beladingsysteem eenvoudiger gemaakt is.

Automatisch met lage inworp

 

Automatisch met hoge inworp

 

Handmatig met lage inworp

 

Handmatig met hoge inworp

 

 

 

  

 

 

INZAMELEN, VEGEN, REINIGEN, RECYCLEN